Projecten

KTS ontwikkelt een vervanging voor vervuilende dieselgeneratoren voor koeltransport

Kuijpers Truck Service (KTS) doet actief mee aan het Europese project Clean&Future proof mobility concepts.

Dit innovatie project draagt praktisch bij aan het verminderen van de CO2 uitstoot en fijnstof in met name binnenstedelijke gebieden.

Kuijpers Truck Service ontwikkelt een door elektrische energie aangedreven modulair systeem voor de koeling van het wegtransport. Deze modulaire E-koeling vervangt de vervuilende diesel generator en is opgebouwd uit slim te combineren modules van energieopslag, elektrische installatie en een eventuele E-generator voor buitenlands transport. Deze slimme combinatie wordt nog eens duurzamer door het vervangen van de batterij door een brandveilige batterij waarmee nog wordt getest. Op dit moment kan de koeling de hele dag draaien op accu’s. In voorjaar 2019 is de deze innovatie voor het wegtransport demonstratie waardig. Vervolgens zal Kuijpers Truck Service deze modules toepassen bij ombouw van een EURO 6 vrachtwagen. Deze koeling stoot geen CO2 en fijnstof meer uit en voldoet aan de nieuwe binnenstedelijke eisen. De komende tijd worden nog meer e-modules ontwikkeld voor de vrachtauto zelf. Deze innovaties worden allemaal in een real life omgeving getest op een euro 3 vrachtauto.